ANATIS s.r.o.  ©  2014 - 2020            |           Zásady ochrany osobních údajů

BOSKOVICE 

Zaměření

Po výběru podlahoviny ve vzorkovně je s vámi domluvena bezplatná návštěva našeho technika na místě montáže.

Ten provede (dle uvážení) měření rovinnosti a vlhkosti podkladu, vlhkosti vzduchu a podrobné zaměření všech ploch pro vypracování cenové nabídky.

Dohodne se s vámi na všech detailech zakázky, tak aby výsledek  byl co nejvěrnější vašim představám.

 

Nabídka je vám předložena e-mailem,  poštou,  případně osobně  ke schválení.

 

Teprve po vzájemném odsouhlasení můžete přistoupit k uzavření smlouvy o dílo.