ANATIS s.r.o.  ©  2014 - 2020            |           Zásady ochrany osobních údajů

BOSKOVICE 

Zásady ochrany osobních údajů

Používání těchto webových stránek podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti ANATIS s.r.o. se sídlem Boskovice, Svitavská 500, PSČ 68001, IČ: 25560981, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 3366 (dále jen společnost „ANATIS s.r.o.“).

 

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Společnost ANATIS s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv jiný web pod odkazy na našich webových stránkách. Při přístupu na web neprovozovaný společností ANATIS s.r.o. vezměte prosím na vědomí, že takový web je na společnosti ANATIS s.r.o. nezávislý a že ANATIS s.r.o. nemá možnost obsah takových webových stránek ovlivnit. Externí odkaz na našich webových stránkách zároveň neznamená, že ANATIS s.r.o. přijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah takové webové stránky či souhlasí s jejím používáním. Je na uživatelích, aby učinili taková opatření, která zajistí, že cokoliv zvolí pro vlastní použití, neobsahuje položky destruktivní povahy typu počítačové viry a červy, trojské koně ad. Společnost ANATIS s.r.o. nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruku za produkty třetích stran. Zároveň vezměte prosím na vědomí, že zásady ochrany osobních údajů společnosti ANATIS s.r.o. se nevztahují na jiné weby pod odkazy na našich webových stránkách. Prostudujte si prosím zásady ochrany osobních údajů (pokud existují) uvedené na těchto webových stránkách, které se budou vztahovat přímo k používání těchto webových stránek.

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při použití kontaktního formuláře shromažďuje společnost ANATIS s.r.o. Vaše osobní údaje, které jste při té příležitosti poskytli.

Kromě toho Vás můžeme požádat o Vaše další osobní údaje i při jiných příležitostech, např. při zadávání zakázek, objednání zboží, při odpovídání na průzkumy a dotazníky, anebo v případech, kdy nám zašlete e-mail.

 

ÚČEL POUŽITÍ

Společnost ANATIS s.r.o. používá osobní údaje pro usnadnění zpracování objednávek, zdokonalení webových stránek, analýzou uživatelských dat rovněž naše společnost hodnotí využívání webových stránek.

Na webových stránkách se mohou také objevit nezávazné průzkumy a dotazníky, kterými Vás žádáme o informace, připomínky či návrhy; představují zároveň příležitost pro návštěvníky stránek položit nám dotazy. Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají navrhnout a vyrobit lepší produkty, přizpůsobit se Vaší zkušenosti z nakupování a poskytnout radu či doporučení při nákupu.

 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách či na webových stránkách, společnost ANATIS s.r.o. bez souhlasu uživatele neposkytuje osobní údaje třetím stranám. V případě, že zakoupíte produkt vyžadující servis, sdílíme mimoto Vaše osobní údaje na základě zákonem požadované smlouvy s příslušným poskytovatelem servisu.

Společnost ANATIS s.r.o. může rovněž na základě zákonem požadované smlouvy sdílet osobní údaje s obchodními partnery třetích stran, kteří jsou poskytovateli našich služeb, tak aby byly v souladu se zásadami této politiky a webových stránek.

 

BEZPEČNOST

Společnost ANATIS s.r.o. shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro  účely uvedené v těchto zásadách.

 

PRÁVA UŽIVATELE

Uživatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu nebo odstranění osobních údajů, právo žádat společnost ANATIS s.r.o. o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že společnost ANATIS s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele. Tyto práva mohou uživatelé uplatnit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

 

ZMĚNA

Společnost ANATIS s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a to způsobem jejich aktualizace na webových stránkách. Dnem zveřejnění aktuální verze zásad ochrany osobních údajů na webové stránce společnosti ANATIS s.r.o. vstupuje v platnost takováto aktuální verze zásad ochrany osobních údajů.