ANATIS s.r.o.  ©  2014 - 2020            |           Zásady ochrany osobních údajů

BOSKOVICE 

Zaměření

Cenová nabídka

Po výběru podlahoviny ve vzorkovně je s vámi domluvena bezplatná návštěva našeho technika na místě montáže.

Ten provede (dle uvážení) měření rovinnosti a vlhkosti podkladu, vlhkosti vzduchu a podrobné zaměření všech ploch pro vypracování cenové nabídky.

Dohodne se s vámi na všech detailech zakázky, tak aby výsledek  byl co nejvěrnější vašim představám.

 

Nabídka je vám předložena e-mailem,  poštou,  případně osobně  ke schválení.

 

Teprve po vzájemném odsouhlasení můžete přistoupit k uzavření smlouvy o dílo.

 

Cenovou kalkulaci provádíme se vší pěčlivostí, tak abychom mohli garantovat konečnou cenu díla.

 

Nabídku obdržíte ve zkrácené formě ( bez položkového rozpočtu ). Kdykoli však můžete navštívit naši firmu k nahlédnutí do podrobné cenová kalkulace (návrhu smlouvy o dílo). Ta obsahující podrobné informace o použitých materiálech, pracích a jednotlivých cenách.

 

Také je možno své požadavky změnit. (typ krytiny, technologie pokládky apod.)